دانلود سریع نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات و اخبار پیام نور

دانلود سریع نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات و اخبار پیام نور

دانلود سریع نمونه سوالات پیام نور

اطلاع از آخرین اخبار پیام نور و دانلود نمونه سوالات پیام نور


پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حسابداری» ثبت شده است

دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.irدانلود نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته 2 رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حسابداری پیشرفته 2 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
حسابداری پیشرفته 2 91-92 نیم سال دوم تشریحی دریافت
حسابداری پیشرفته 2 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
حسابداری پیشرفته 2 92-93 نیم سال دوم تستی و تشریحی دریافت

دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.irدانلود نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته 1 رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حسابداری پیشرفته 1 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
حسابداری پیشرفته 1 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حسابداری پیشرفته 1 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حسابداری پیشرفته 1 92-93 نیم سال اول تشریحی دریافت
حسابداری پیشرفته 1 92-93 نیم سال دوم تشریحی دریافت
حسابداری پیشرفته 1 93-94 نیم سال اول تشریحی دریافت

دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.irدانلود نمونه سوالات درس حسابداری میانه 2 رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حسابداری میانه 2 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
حسابداری میانه 2 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حسابداری میانه 2 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حسابداری میانه 2 92-93 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
حسابداری میانه 2 92-93 نیم سال دوم تستی و تشریحی دریافت
حسابداری میانه 2 93-94 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
حسابداری میانه 2 93-94 نیم سال اول ندارد دریافت

دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.irدانلود نمونه سوالات درس حسابداری میانه 1 رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حسابداری میانه 1 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
حسابداری میانه 1 92-93 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
حسابداری میانه 1 92-93 نیم سال دوم تستی و تشریحی دریافت
حسابداری میانه 1 93-94 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت


دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.ir


دانلود نمونه سوالات درس حسابداری مالیاتی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حسابداری مالیاتی 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
حسابداری مالیاتی 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حسابداری مالیاتی 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
حسابداری مالیاتی 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
حسابداری مالیاتی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت

دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.ir


دانلود نمونه سوالات درس حسابداری صنعتی 3 رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حسابداری صنعتی 3 91-92 نیم سال دوم تشریحی دریافت
حسابداری صنعتی 3 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت
حسابداری صنعتی 3 92-93 نیم سال دوم تشریحی دریافت
حسابداری صنعتی 3 93-94 نیم سال اول تشریحی دریافت

دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.ir


دانلود نمونه سوالات درس حسابداری صنعتی 2 رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حسابداری صنعتی 2 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
حسابداری صنعتی 2 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حسابداری صنعتی 2 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حسابداری صنعتی 2 92-93 نیم سال اول تشریحی دریافت
حسابداری صنعتی 2 92-93 نیم سال دوم تشریحی دریافت
حسابداری صنعتی 2 93-94 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت

دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.irدانلود نمونه سوالات درس حسابداری صنعتی 1 - حسابداری صنعتی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حسابداری صنعتی 1 - حسابداری صنعتی 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
حسابداری صنعتی 1 - حسابداری صنعتی 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
حسابداری صنعتی 1 - حسابداری صنعتی 91-92 نیم سال دوم تستی و تشریحی دریافت
حسابداری صنعتی 1 - حسابداری صنعتی 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حسابداری صنعتی 1 - حسابداری صنعتی 91-92 نیم سال دوم تشریحی دریافت
حسابداری صنعتی 1 - حسابداری صنعتی 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت
حسابداری صنعتی 1 - حسابداری صنعتی 92-93 نیم سال دوم تشریحی دریافت
حسابداری صنعتی 1 - حسابداری صنعتی 93-94 نیم سال اول تشریحی دریافت

دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.ir

دانلود نمونه سوالات درس حسابداری دولتی - حسابداری و حسابرسی دولتی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حسابداری دولتی - حسابداری و حسابرسی دولتی 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
حسابداری دولتی - حسابداری و حسابرسی دولتی 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حسابداری دولتی - حسابداری و حسابرسی دولتی 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حسابداری دولتی - حسابداری و حسابرسی دولتی 92-93 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
حسابداری دولتی - حسابداری و حسابرسی دولتی 93-94 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت


دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.ir


دانلود نمونه سوالات درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - اقتصاد توسعه رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - اقتصاد توسعه 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - اقتصاد توسعه 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - اقتصاد توسعه 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - اقتصاد توسعه 93-94 نیم سال اول تستی دریافت