دانلود سریع نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات و اخبار پیام نور

دانلود سریع نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات و اخبار پیام نور

دانلود سریع نمونه سوالات پیام نور

اطلاع از آخرین اخبار پیام نور و دانلود نمونه سوالات پیام نور


پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal

۶۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی مکانیک پیام نور به همراه پاسخنامه فقط یک بار در سایت پیام نور سوال عضو شوید و تا پایان دوران دانشجویی خود به تمامی نمونه سوالات دسترسی داشته باشید . پیام نور سوال www.psoal.ir


دانلود نمونه سوالات درس ترمودینامیک 2 رشته مهندسی مکانیک(ساخت وتولید - حرارت وسیالات - مکانیک جامدات) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ترمودینامیک 2 92-93 ترم تابستان ندارد دریافت
ترمودینامیک 2 93-94 نیم سال اول ندارد دریافت

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی مکانیک پیام نور به همراه پاسخنامه فقط یک بار در سایت پیام نور سوال عضو شوید و تا پایان دوران دانشجویی خود به تمامی نمونه سوالات دسترسی داشته باشید . پیام نور سوال www.psoal.ir


دانلود نمونه سوالات درس ترمودینامیک - ترمودینامیک 1 رشته مهندسی مکانیک(ساخت وتولید - حرارت وسیالات - مکانیک جامدات) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ترمودینامیک - ترمودینامیک 1 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت


جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی مکانیک پیام نور به همراه پاسخنامه فقط یک بار در سایت پیام نور سوال عضو شوید و تا پایان دوران دانشجویی خود به تمامی نمونه سوالات دسترسی داشته باشید . پیام نور سوال www.psoal.ir


دانلود نمونه سوالات درس برنامه سازی کامپیوتر - برنامه نویسی کامپیوتر رشته مهندسی مکانیک(ساخت وتولید - حرارت وسیالات - مکانیک جامدات) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
برنامه سازی کامپیوتر - برنامه نویسی کامپیوتر 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
برنامه سازی کامپیوتر - برنامه نویسی کامپیوتر 91-92 ترم تابستان تستی دریافت
برنامه سازی کامپیوتر - برنامه نویسی کامپیوتر 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی مکانیک پیام نور به همراه پاسخنامه فقط یک بار در سایت پیام نور سوال عضو شوید و تا پایان دوران دانشجویی خود به تمامی نمونه سوالات دسترسی داشته باشید . پیام نور سوال www.psoal.irدانلود نمونه سوالات درس انتقال حرارت - انتقال حرارت 1 رشته مهندسی مکانیک(ساخت وتولید - حرارت وسیالات - مکانیک جامدات) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
انتقال حرارت - انتقال حرارت 1 93-94 ترم تابستان ندارد دریافت
انتقال حرارت - انتقال حرارت 1 93-94 نیم سال دوم ندارد دریافت
انتقال حرارت - انتقال حرارت 1 93-94 نیم سال دوم ندارد دریافت

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی مکانیک پیام نور به همراه پاسخنامه فقط یک بار در سایت پیام نور سوال عضو شوید و تا پایان دوران دانشجویی خود به تمامی نمونه سوالات دسترسی داشته باشید . پیام نور سوال www.psoal.irدانلود نمونه سوالات درس استاتیک رشته مهندسی مکانیک(ساخت وتولید - حرارت وسیالات - مکانیک جامدات) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
استاتیک 90-91 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
استاتیک 90-91 نیم سال دوم ندارد دریافت
استاتیک 90-91 ترم تابستان ندارد دریافت
استاتیک 90-91 نیم سال دوم ندارد دریافت
استاتیک 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
استاتیک 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
استاتیک 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
استاتیک 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت
استاتیک 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی مکانیک پیام نور به همراه پاسخنامه فقط یک بار در سایت پیام نور سوال عضو شوید و تا پایان دوران دانشجویی خود به تمامی نمونه سوالات دسترسی داشته باشید . پیام نور سوال www.psoal.irدانلود نمونه سوالات درس ارتعاشات مکانیکی رشته مهندسی مکانیک(ساخت وتولید - حرارت وسیالات - مکانیک جامدات) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ارتعاشات مکانیکی 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت
ارتعاشات مکانیکی 93-94 نیم سال اول ندارد دریافت
ارتعاشات مکانیکی 93-94 نیم سال دوم ندارد دریافت

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی شیمی پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایید.
دانلود نمونه سوالات درس انتقال جرم رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
انتقال جرم 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت
انتقال جرم 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت
انتقال جرم 93-94 نیم سال اول ندارد دریافت

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی شیمی پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایید.
دانلود نمونه سوالات درس تقطیر چند جزئی رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
تقطیر چند جزئی 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی شیمی پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایید.
دانلود نمونه سوالات درس استاتیک و مقاومت مصالح رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
استاتیک و مقاومت مصالح 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی شیمی پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایید.دانلود نمونه سوالات درس فرایند های گاز رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
فرایند های گاز 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت