دانلود سریع نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات و اخبار پیام نور

دانلود سریع نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات و اخبار پیام نور

دانلود سریع نمونه سوالات پیام نور

اطلاع از آخرین اخبار پیام نور و دانلود نمونه سوالات پیام نور


پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نمونه سوالات پیام نور» ثبت شده است

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی شیمی پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایید.
دانلود نمونه سوالات درس انتقال جرم رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
انتقال جرم 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت
انتقال جرم 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت
انتقال جرم 93-94 نیم سال اول ندارد دریافت

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی شیمی پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایید.
دانلود نمونه سوالات درس تقطیر چند جزئی رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
تقطیر چند جزئی 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی شیمی پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایید.
دانلود نمونه سوالات درس استاتیک و مقاومت مصالح رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
استاتیک و مقاومت مصالح 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی شیمی پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایید.دانلود نمونه سوالات درس فرایند های گاز رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
فرایند های گاز 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت


جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی شیمی پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایید.


دانلود نمونه سوالات درس مکانیک سیالات 2 رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
مکانیک سیالات 2 90-91 نیم سال اول ندارد دریافت
مکانیک سیالات 2 91-92 ترم تابستان ندارد دریافت
مکانیک سیالات 2 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت
مکانیک سیالات 2 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت
مکانیک سیالات 2 92-93 ترم تابستان ندارد دریافت
مکانیک سیالات 2 93-94 نیم سال اول ندارد دریافتجهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی شیمی پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایید.
دانلود نمونه سوالات درس موازنه انرژی و مواد رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
موازنه انرژی و مواد 90-91 نیم سال اول ندارد دریافت
موازنه انرژی و مواد 90-91 نیم سال دوم ندارد دریافت
موازنه انرژی و مواد 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
موازنه انرژی و مواد 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
موازنه انرژی و مواد 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت
موازنه انرژی و مواد 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی شیمی پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایید.دانلود نمونه سوالات درس مقدمات مهندسی پالایش - محاسبات مهندسی پالایش رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
مقدمات مهندسی پالایش - محاسبات مهندسی پالایش 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت


جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی شیمی پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایید.
دانلود نمونه سوالات درس مقدمات مهندسی نفت رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
مقدمات مهندسی نفت 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
مقدمات مهندسی نفت 93-94 نیم سال اول ندارد دریافت

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی شیمی پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایید.
دانلود نمونه سوالات درس عملیات واحد 1 رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
عملیات واحد 1 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت
عملیات واحد 1 92-93 ترم تابستان ندارد دریافت
عملیات واحد 1 93-94 نیم سال اول ندارد دریافت
عملیات واحد 1 93-94 نیم سال دوم ندارد دریافت

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی شیمی پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایید.دانلود نمونه سوالات درس شیمی تجزیه رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
شیمی تجزیه 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت
شیمی تجزیه 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت