دانلود سریع نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات و اخبار پیام نور

دانلود سریع نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات و اخبار پیام نور

دانلود سریع نمونه سوالات پیام نور

اطلاع از آخرین اخبار پیام نور و دانلود نمونه سوالات پیام نور


پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal

۲۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «با پاسخنامه تستی تشریحی» ثبت شده است

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی شیمی پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایید


دانلود نمونه سوالات درس سینتیک و طرح رآکتور رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
سینتیک و طرح رآکتور 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی شیمی پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایید

دانلود نمونه سوالات درس ریاضی ۱ رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ریاضی ۱ 90-91 نیم سال اول ندارد دریافت
ریاضی ۱ 90-91 نیم سال دوم ندارد دریافت
ریاضی ۱ 90-91 ترم تابستان ندارد دریافت
ریاضی ۱ 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
ریاضی ۱ 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی شیمی پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایید

دانلود نمونه سوالات درس ریاضی مهندسی رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ریاضی مهندسی 90-91 نیم سال اول تستی دریافت
ریاضی مهندسی 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
ریاضی مهندسی 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
ریاضی مهندسی 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
ریاضی مهندسی 91-92 ترم تابستان ندارد دریافت
ریاضی مهندسی 92-93 ترم تابستان ندارد دریافت

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی شیمی پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایید


دانلود نمونه سوالات درس ریاضی کاربردی ۱ - ریاضی عمومی ۲ رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ریاضی کاربردی ۱ - ریاضی عمومی ۲ 90-91 نیم سال اول ندارد دریافت
ریاضی کاربردی ۱ - ریاضی عمومی ۲ 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
ریاضی کاربردی ۱ - ریاضی عمومی ۲ 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
ریاضی کاربردی ۱ - ریاضی عمومی ۲ 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
ریاضی کاربردی ۱ - ریاضی عمومی ۲ 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
ریاضی کاربردی ۱ - ریاضی عمومی ۲ 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
ریاضی کاربردی ۱ - ریاضی عمومی ۲ 93-94 نیم سال اول ندارد دریافت
ریاضی کاربردی ۱ - ریاضی عمومی ۲ 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت

دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.ir

دانلود نمونه سوالات درس پژوهش عملیاتی 2 رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
پژوهش عملیاتی 2 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی شیمی پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایید


دانلود نمونه سوالات درس روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی 90-91 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی 90-91 نیم سال دوم تستی و تشریحی دریافت
روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی 92-93 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت
روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت
روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی 93-94 نیم سال دوم ندارد دریافت
روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی 93-94 ترم تابستان تستی دریافت

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی شیمی پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایید


دانلود نمونه سوالات درس ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 93-94 نیم سال اول ندارد دریافت

دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.ir

دانلود نمونه سوالات درس پژوهش عملیاتی 1 رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
پژوهش عملیاتی 1 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
پژوهش عملیاتی 1 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت

جهت دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی شیمی پیام نور به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایید


دانلود نمونه سوالات درس ترمودینامیک مهندسی شیمی رشته مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ترمودینامیک مهندسی شیمی 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
ترمودینامیک مهندسی شیمی 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت
ترمودینامیک مهندسی شیمی 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت

دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.ir

دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری 93-94 نیم سال اول تستی دریافت