دانلود سریع نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات و اخبار پیام نور

دانلود سریع نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات و اخبار پیام نور

دانلود سریع نمونه سوالات پیام نور

اطلاع از آخرین اخبار پیام نور و دانلود نمونه سوالات پیام نور


پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal

۲۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پیام نور سوال» ثبت شده است

دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.ir

دانلود نمونه سوالات درس پژوهش عملیاتی 2 رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
پژوهش عملیاتی 2 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت

دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.ir

دانلود نمونه سوالات درس پژوهش عملیاتی 1 رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
پژوهش عملیاتی 1 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
پژوهش عملیاتی 1 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت

دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.ir

دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری 93-94 نیم سال اول تستی دریافت

دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.ir


دانلود نمونه سوالات درس مدیریت مالی 2 رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
مدیریت مالی 2 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
مدیریت مالی 2 91-92 نیم سال دوم تشریحی دریافت
مدیریت مالی 2 92-93 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
مدیریت مالی 2 93-94 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت

دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.ir


دانلود نمونه سوالات درس مدیریت مالی 1 - مدیریت مالی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
مدیریت مالی 1 - مدیریت مالی 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
مدیریت مالی 1 - مدیریت مالی 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
مدیریت مالی 1 - مدیریت مالی 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
مدیریت مالی 1 - مدیریت مالی 92-93 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
مدیریت مالی 1 - مدیریت مالی 93-94 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت

دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.ir


دانلود نمونه سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی - رفتار سازمانی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
مدیریت رفتار سازمانی - رفتار سازمانی 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
مدیریت رفتار سازمانی - رفتار سازمانی 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
مدیریت رفتار سازمانی - رفتار سازمانی 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت
مدیریت رفتار سازمانی - رفتار سازمانی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت

دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.irدانلود نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته 2 رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حسابداری پیشرفته 2 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
حسابداری پیشرفته 2 91-92 نیم سال دوم تشریحی دریافت
حسابداری پیشرفته 2 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
حسابداری پیشرفته 2 92-93 نیم سال دوم تستی و تشریحی دریافت

دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.ir

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت تولید رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
مدیریت تولید 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
مدیریت تولید 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
مدیریت تولید 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
مدیریت تولید 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
مدیریت تولید 93-94 نیم سال اول تستی دریافت

دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.irدانلود نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته 1 رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حسابداری پیشرفته 1 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
حسابداری پیشرفته 1 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حسابداری پیشرفته 1 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حسابداری پیشرفته 1 92-93 نیم سال اول تشریحی دریافت
حسابداری پیشرفته 1 92-93 نیم سال دوم تشریحی دریافت
حسابداری پیشرفته 1 93-94 نیم سال اول تشریحی دریافت

دانشجویان رشته حسابداری پیام نور می توانند برای دسترسی به بزرگترین منبع نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور یکبار در سایت پیام نور سوال عضو شوند و پس از پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی به نمونه سوالات مورد نظر خود دسترسی کامل داشته باشند . پیام نور سوال www.Psoal.ir

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 - مبانی جامعه شناسی عمومی - جامعه شناسی عمومی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 - مبانی جامعه شناسی عمومی - جامعه شناسی عمومی 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 - مبانی جامعه شناسی عمومی - جامعه شناسی عمومی 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت
مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 - مبانی جامعه شناسی عمومی - جامعه شناسی عمومی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 - مبانی جامعه شناسی عمومی - جامعه شناسی عمومی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت